Wyszkow Festival 2011
Controlla come advertise your product con noi

Wyszkow Festival 2011

Wyszkow Festival 2011

Polonia - Wyszkow

sabato 29 ottobre 2011

Amateur A Standard Amatore Standard 29 ott 2011
Amateur B Standard Amatore Standard 29 ott 2011
Amateur C Standard Amatore Standard 29 ott 2011
Amateur Grand Prix Standard Amatore Standard 29 ott 2011
Junior II A Standard Junior Standard 29 ott 2011
Junior II B Standard Junior Standard 29 ott 2011
Junior II C Standard Junior Standard 29 ott 2011
Junior II Grand Prix Standard Junior Standard 29 ott 2011
Youth Grand Prix Standard Youth Standard 29 ott 2011
Amateur A Latin Amatore Latino 29 ott 2011
Amateur B Latin Amatore Latino 29 ott 2011
Amateur C Latin Amatore Latino 29 ott 2011
Amateur Grand Prix Latin Amatore Latino 29 ott 2011
Junior II A Latin Junior Latino 29 ott 2011
Junior II B Latin Junior Latino 29 ott 2011
Junior II C Latin Junior Latino 29 ott 2011
Junior II Grand Prix Latin Junior Latino 29 ott 2011
Youth Grand Prix Latin Youth Latino 29 ott 2011
Junior II D Combi Junior 10 Balli 29 ott 2011
Amateur A Standard Amatore Standard 30 ott 2011
Amateur B Standard Amatore Standard 30 ott 2011
Amateur C Standard Amatore Standard 30 ott 2011
Amateur Open Standard Amatore Standard 30 ott 2011
Junior I B Standard Junior Standard 30 ott 2011
Junior I C Standard Junior Standard 30 ott 2011
Junior I Open Standard Junior Standard 30 ott 2011
Junior II A Standard Junior Standard 30 ott 2011
Junior II B Standard Junior Standard 30 ott 2011
Junior II C Standard Junior Standard 30 ott 2011
Junior II Open Standard Junior Standard 30 ott 2011
Juvenile II Open Standard Juvenile Standard 30 ott 2011
Youth Open Standard Youth Standard 30 ott 2011
Amateur A Latin Amatore Latino 30 ott 2011
Amateur B Latin Amatore Latino 30 ott 2011
Amateur C Latin Amatore Latino 30 ott 2011
Amateur Open Latin Amatore Latino 30 ott 2011
Junior I B Latin Junior Latino 30 ott 2011
Junior I C Latin Junior Latino 30 ott 2011
Junior I Open Latin Junior Latino 30 ott 2011
Junior II A Latin Junior Latino 30 ott 2011
Junior II B Latin Junior Latino 30 ott 2011
Junior II C Latin Junior Latino 30 ott 2011
Junior II Open Latin Junior Latino 30 ott 2011
Juvenile II Open Latin Juvenile Latino 30 ott 2011
Youth Open Latin Youth Latino 30 ott 2011
Amateur D Combi Amatore 10 Balli 30 ott 2011
Junior I D Combi Junior 10 Balli 30 ott 2011
Junior II D Combi Junior 10 Balli 30 ott 2011
Juvenile II D Combi Juvenile 10 Balli 30 ott 2011
Juvenile Open Combi Juvenile 10 Balli 30 ott 2011

#{text}